Groep 4

We hebben in groep 3-4 een goede start gemaakt. 
Groep 3 is begonnen met het leren lezen en schrijven. Het race-lezen vinden ze heel leuk om te doen. Naast het harde werken is er ook nog tijd om te bouwen met lego of blokken en lekker (buiten) te spelen. 

Groep 4 is begonnen met technisch lezen, taal en spelling. Dit vinden de kinderen fijn om te doen. Ook zijn we begonnen met duo-lezen. Dit betekent dat twee kinderen op hun niveau met elkaar lezen. Op die manier leren ze van en met elkaar lezen. 

Daarnaast besteden we aandacht aan ons thema wilde dieren. 
Dit doen we met groep 3 en 4 samen. We proberen zoveel mogelijk wilde dieren aan bod te laten komen. Inhoudelijk gaan we in op de olifant, de leeuw en de neushoorn.