Groep 4

Beste ouders,
De kinderen van groep 4 zijn goed gestart in het nieuwe schooljaar. Voor sommige kinderen was het wel een beetje spannend. Ze kregen allemaal nieuwe boeken (methodes) om in te werken. Estafette het technisch lezen vinden ze erg leuk om te doen. We lezen dan eerst samen de woorden op het het bord en dan gaan we een hoofdstuk uit het leesboek lezen. De woorden die in het vloeiend en vlot boekje staan zijn soms nog een beetje moeilijk. We zijn ook gestart met de Gouden weken. Dit zijn opdrachten en spelletjes voor de groepsvorming. Vraag maar eens naar hun secret friend.