Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

Al een aantal jaren hebben wij op onze school een leerlingpanel.


Wat is een leerlingpanel en waarom hebben wij een leerlingpanel?

  •  Het leerlingpanel bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Jaarlijks worden uit elk van deze groepen enkele afgevaardigden gekozen die samen het leerlingpanel vormen.
  • Samen met de adjunct-directeur voeren zij 2 x per jaar een open gesprek over diverse actuele onderwerpen binnen de school.
  • Het onderwerp wisselt per keer, en wordt voorafgaand voorbereid in de groep. De afgevaardigden nemen deze voorbereiding mee naar het leerlingpanel.
  • Het leerlingpanel biedt kinderen de gelegenheid mee te denken over ontwikkelingen op school, zoals bijv. het lesrooster of het schoolplein.
  • Wij vinden het belangrijk om kinderen te betrekken en hun mening te horen. Ook biedt het leerlingpanel de mogelijkheid om kinderen uit te leggen waarom wij bepaalde keuzes maken.

Verslag leerlingpanel 1, november 2022