Inloggen Social Schools

Leerlingpanel

Al een aantal jaren hebben wij op onze school een leerlingpanel.


Wat is een leerlingpanel en waarom hebben wij een leerlingpanel?

  •  Het leerlingpanel bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8. Jaarlijks worden uit elk van deze groepen enkele afgevaardigden gekozen die samen het leerlingpanel vormen.
  • Samen met de adjunct-directeur voeren zij 2 x per jaar een open gesprek over diverse actuele onderwerpen binnen de school.
  • Het onderwerp wisselt per keer, en wordt voorafgaand voorbereid in de groep. De afgevaardigden nemen deze voorbereiding mee naar het leerlingpanel.
  • Het leerlingpanel biedt kinderen de gelegenheid mee te denken over ontwikkelingen op school, zoals bijv. het lesrooster of het schoolplein.
  • Wij vinden het belangrijk om kinderen te betrekken en hun mening te horen. Ook biedt het leerlingpanel de mogelijkheid om kinderen uit te leggen waarom wij bepaalde keuzes maken.