Inloggen Social Schools

Visie

Waar de school voor staat  

Wij zien het kind in zijn totale ontwikkeling. Deze ontwikkeling geven wij inhoud door cognitieve, sociale, emotionele en creatieve aspecten in samenhang aan te bieden. ‘Dromen, denken, doen’ geeft enerzijds het proces van het ontwikkelen aan en vangt anderzijds de unieke belevingswereld van het kind in zijn ontwikkeling. De visie van De Bongerd is de afgelopen jaren doorgegroeid en is gericht op ontwikkeling en opbrengsten. De visie is verwoord in 8 visiekenmerken; we zijn uniek en een voorbeeld voor elkaar; met een goed gevoel; scheppen met hoofd en handen; actief en vol energie; doorgaand en opbrengstgericht; leren leren; verantwoordelijk naar mezelf en de ander; open naar de wereld.

De rol van de leerkracht: ‘Als je wilt dat gras groeit, dan moet je er niet aan trekken. Daar gaat het beslist niet harder van groeien. Wat wel helpt is de omstandigheden voor het gras verbeteren: veel licht geven, goed bemesten en voldoende water geven.’ We kunnen stellen dat de visiekenmerken van De Bongerd nauw aansluiten bij het gedachtegoed van de meervoudige intelligentie. De visiekenmerken zijn geformuleerd vanuit de wereld van het kind en geven inhoud aan ons ‘dromen, denken en doen’. 

 
We zijn uniek en een voorbeeld voor elkaar

Iedereen hoort erbij op onze school. Het is belangrijk dat we respect hebben voor onszelf, de ander, de omgeving en de materialen. Wij zijn niet allemaal hetzelfde en dat vinden we juist fijn. Iedereen is uniek en ieder heeft zijn talenten. Blijf jezelf en durf jezelf te zijn. Je bent goed zoals je bent.   

Met een goed gevoel

Op school voel ik me thuis, ik voel me er veilig en goed. Ik word gezien en we zien elkaar! We proberen het beste uit onszelf te halen. We leren om op een fijne manier met elkaar om te gaan. Daarbij krijgen we ook taken. Zo blijft het gezellig bij ons op school. Papa en mama komen vaak op school: ‘s middags na schooltijd, tijdens de ouder-kindgesprekken, de ontmoetingsmomenten en tijdens vieringen en excursies. Daarnaast krijgen zij informatie via Social Schools. Onze school is open voor iedereen. Iedereen is welkom.

Scheppen met hoofd en handen 

We leren bij ons op school met ons gevoel (dromen), met ons hoofd (denken) en met onze handen (doen). Zo gebruikt ieder kind zijn eigen kwaliteiten en ook elkaars kwaliteiten. Samen sta je sterker dan alleen. Naast taal, rekenen en lezen besteden we ook aandacht aan beeldende vorming, drama, dans, muziek en IWTC. Creatief bezig zijn vinden we belangrijk. Op onze school wordt er bij wereldoriëntatie in alle groepen gewerkt met thema’s waarbij onze nieuwsgierigheid, onze eigen leervragen en eigen inbreng uitgangspunten zijn. Wij leren in en buiten de school. In de hele school zijn onze werkjes te zien, zodat je kunt zien waar we mee bezig zijn.            

Actief en vol energie

Wij mogen veel verschillende dingen doen. We hoeven niet de hele dag stil te zitten. Op school en in de klas werken wij afwisselend met inspanning en ontspanning. We werken alleen of juist samen, zowel op papier als op een chromebook. Wij leren om elkaar te helpen en om verantwoordelijkheid te nemen. Dat geeft ons energie. Daardoor worden we enthousiast en is leren leuk. Onze leerkrachten helpen ons als het nodig is en laten ons ook zelf dingen uitzoeken en oplossen. We mogen vertellen wat we interessant vinden om te leren. We leren ook om aan elkaar te presenteren, onder andere met behulp van ICT-vaardigheden. In de pauzes spelen we actief op onze grote speelplaats, het voetbalveld en in het speeltuintje. Onze school draagt  het vignet Gezonde School. We doen op school veel dingen die goed zijn voor onze gezondheid. Denk aan de wekelijkse gymlessen, maar we bewegen ook extra d.m.v. buitenlessen, we letten op wat we eten en krijgen les over gezondheid en voeding. Ook doen we ieder jaar mee aan de Koningsspelen en om het jaar aan het Nationaal Schoolontbijt. 

Doorgaand en opbrengstgericht

Onze leerkrachten praten veel met elkaar. Zo weten ze van elkaar hoe ze met ons werken. De leerkrachten vullen elkaar goed aan en leren van en met elkaar. Ze zorgen dat we een aantal belangrijke dingen hetzelfde doen in alle groepen. Dat is fijn als je naar de volgende groep gaat, je weet dan snel wat de bedoeling is. Iedereen werkt zoveel mogelijk op zijn eigen niveau in de eigen klas. De leerkrachten houden rekening met wat we al kunnen en wat we nog moeilijk vinden. Iedereen is uniek, heeft zijn eigen talenten en is op zijn eigen manier knap. Er zijn ook groepsdoorbrekende momenten zoals groep 8 die samen leest met groep 3 of bijv. een spellenmiddag met een andere groep. We leren dus van en met elkaar.

Leren leren

Op onze school helpen ze mij om te leren, hoe ik iets moet leren. Leren gaat namelijk niet altijd vanzelf. Wij leren met elkaar en van elkaar en werken regelmatig samen. Wij leren vanaf groep 1 om zelfstandig te werken en taakjes zelf te plannen en na te kijken. Weektaken en takenborden, zo mogelijk digitaal, worden in alle groepen gebruikt. Hoe ouder we worden, hoe meer taken we zelf doen. Fouten maken mag, want daar leer je ook van. We leren van, door en met elkaar, waardoor we met plezier naar school gaan.

Verantwoordelijk naar mezelf en de ander

Samen met papa en mama, de andere kinderen en de leerkracht werken wij aan onze ontwikkeling. 

Ik kom samen met papa en mama naar het startgesprek in het begin van het schooljaar. Daarin praten we over wat ik nodig heb om er een fijn schooljaar van te maken en waar ik aan wil gaan werken.

In de klas bedenken we samen regels en afspraken waar we ons allemaal aan moeten houden, want we willen goed met elkaar en anderen omgaan. Ook op social media. Zo worden we mediawijs. We zorgen samen voor de eigen klas en de school. Ieder heeft zijn eigen taak. Zo houden wij bijvoorbeeld samen de speelplaats schoon en gaan we goed om met de sport- en spelmaterialen. Vanaf groep 3 leren we zorg te dragen voor onze eigen chromebook. We mogen onze eigen mening en ideeën laten horen: in de klas en tijdens het leerlingpanel. 

Open naar de wereld

Als er iets belangrijks is gebeurd in de wereld, op school of thuis, praten we daar samen over. In de lessen leren we over andere landen en andere mensen, hierbij maken we gebruik van ICT. We kijken verder dan onszelf. We maken ook geregeld een uitstapje waar we iets van leren. Zo vinden we balans tussen de visuele wereld van ICT en de werkelijkheid. Regelmatig komen mensen van buiten de school in de klas om ons iets te vertellen en nieuwsgierig te maken. Onze school is open. Dat kun je zien; het is er licht en er is ruimte. Open voor iedereen, open naar de wereld.