Inloggen Social Schools

Klassenouder

De leerkrachten werken samen met een klassenouder. Dit betekent dat aan elke groep 1 of 2 klassenouders gekoppeld worden. Zij hebben een belangrijke rol als het gaat om betrokkenheid en hulp bij de klas.

De rol van de klassenouder

De klassenouder:
❏ Is actief betrokken bij organisatorische zaken rondom ouderhulp en oudercontact.
❏ Heeft regelmatig contact met de leerkracht en denkt actief mee.
❏ Heeft voorrang als het gaat om meegaan met uitstapjes en andere momenten waarbij ouderhulp nodig is.

Taken van de klassenouder

De klassenouder:
❏ Regelt ouderhulp voor een excursie of uitstapje.
❏ Regelt versier ouders op de momenten van Sint en Kerst.
❏ Is aanspreekpunt voor nieuwe ouders.

Hoe word je klassenouder?

 In overleg met de oudervereniging is afgesproken dat de leerkracht zelf ouder(s) benadert. Het is belangrijk dat er goed contact is tussen de leerkracht en de klassenouder en dat zij goed kunnen samenwerken.

Communicatie vanuit de klassenouder
De klassenouder communiceert mondeling met andere ouders en middels Social Schools. We werken niet met groepsapps. Dit geldt ook voor de communicatie tussen leerkracht en klassenouder.
 
SAMEN GAAN WE ERVOOR!