Inloggen Social Schools

Ouderbetrokkenheid

Op onze school zien wij ouders als partners en willen wij samen met de ouders de ontwikkeling van hun kind(eren) begeleiden. Duidelijke communicatie en korte lijntjes zijn daarbij belangrijk. 

Ouders zijn altijd welkom op school. Het is fijn als hiervoor een afspraak wordt gemaakt, zodat we ook samen de tijd kunnen nemen om zaken te bespreken. 

Daarnaast zijn er op onze school bij vele activiteiten ouders actief. Wij vinden deze bijdrage belangrijk voor een goede schoolcultuur. Deze ouderparticipatie kan uiteenlopen van hulpouder of klassenouder zijn tot lid zijn van de oudervereniging of de medezeggenschapsraad.

Wij vinden het belangrijk goed te communiceren met elkaar en altijd respectvol met elkaar om te gaan, hoe lastig een gesprek ook kan zijn. Omdat we respect een belangrijke voorwaarde vinden tijdens alle ontmoetingen en gesprekken, heeft dit geleid tot het respectprotocol.