Inloggen Social Schools

Verslag leerlingpanel 1

1 november 2022

Tijdens het eerste leerlingpanel van dit schooljaar zijn op verzoek van de leerlingen de volgende punten besproken: 
1. Spelen bij de kleuters: mag nu alleen op de dinsdagen. Kan dit uitgebreid worden? 
2. Sport-en spelmaterialen: veel is stuk, of kwijt. Kunnen er nieuwe dingen komen, en welke dingenwillen we dan? 

Samen zijn we in gesprek gegaan m.b.t. bovenstaande punten. Het was een leuk en open gesprek waarbij alle deelnemende leerlingen hun aandeel hebben gehad. Samen zijn we tot de volgende afspraken gekomen:

Het leerlingpanel is het er over eens geworden dat ze willen proberen of het buiten spelen met de kleuters uitgebreid kan worden met 1 extra dag op de vrijdagen. Het merendeel van de leerlingen van de Bongerd wil dit graag en ziet hier een meerwaarde in. Het leerlingpanel kwam tot de conclusie dat er duidelijke afspraken moeten zijn waar kinderen zich aan moeten houden bij het samen spelen met de kleuters. Zo vinden ze het belangrijk dat er echt samen gespeeld wordt met de kleuters, dat er goed omgegaan wordt met de kleuterfietsen, dat de kleuters het goede voorbeeld krijgen van de oudere kinderen qua gedrag en dat de spelmaterialen na afloop weer netjes opgeruimd worden.

Het leerlingpanel vond de mening van juf Marieke van groep 1-2 van belang als het gaat om een extra dag. Het leerlingpanel heeft dan afgesproken dat Vajen en Emilia dit met juf Marieke zouden gaan bespreken hoe zij hierover denkt. Juf Marieke stond hier zeker voor open en herkende zich ook in de genoemde voorwaarden. Lineke heeft het voorstel vervolgens met de leerkrachten besproken. Komende maandag of dinsdag bespreken de leerkrachten dit in de groepen en gaat het van start!

Dan gaf het leerlingpanel aan, na voorbespreking in de groepen, dat de wens van veel kinderen is om de sport-en spelmaterialen ter vernieuwen. Veel materialen zijn door het vele gebruik inmiddels versleten of kapot. In de groepen is al geïnventariseerd wat er dan aangeschaft zou kunnen worden. Eerst vraagt Lineke na bij directeur Karin of er geld beschikbaar is hiervoor.

Indien er geld is, dan zijn (na loting) Selma en Isra de gelukkigen die samen met Lineke de huidige materialen gaan controleren en kijken wat er nieuw besteld zou moeten worden.

De deelnemende leerlingen vonden het een fijn en goed leerlingpanel met een goede opbrengst.

Dank aan de deelnemende leerlingen voor hun inbreng: Bilal, Meryem, Emilia, Arash, Isra, Vajen, Salma, Natan en David!