Inloggen Social Schools

Groep 6-7

Welkom op onze groepspagina!

Landen en hun culturen

Afgelopen weken heeft groep 6-7 gewerkt aan het thema Landen en hun culturen. De kinderen hebben in tweetallen één land gekozen waar ze meer over willen weten. Dit is verwerkt in een werkstuk en uiteindelijk als presentatie gepresenteerd. We zijn begonnen met het formuleren van onderzoeksvragen. We zijn naar de bibliotheek geweest voor informatieboeken en we mochten ook op het internet informatie zoeken. 

Daarnaast hebben we ook les gehad over de Ramadan, het Suikerfeest, Pasen en Qing Ming Jie. Dit zijn belangrijke feesten die sommige kinderen uit onze klas de afgelopen periode gevierd hebben.


Een app bedenken 

Afgelopen weken heeft groep 6-7 een eigen app bedacht.Tijdens de weektaak moesten ze de app beschrijven. Wat is de naam, wat is het doel, hoe werkt de app, wat zijn de regels en mag/kan iedereen het zomaar downloaden of zit er een leeftijd of kosten aan verbonden? Tijdens de beeldende vorming lessen hebben de leerlingen een logo van de app ontworpen. Eerst in het klein en vervolgens op een groot vel nagetekend van het ontwerp. De grote logo's zijn vervolgens geschilderd en zijn nu te bewonderen in het middelste lokaal op de eerste verdieping. 


Thema Prenten

Groep 6-7 heeft het thema Prenten afgesloten met presentaties bij groep 1-2, 2-3 en er waren ouders, verzorgers en grootouders komen kijken en luisteren naar de mooie zelfbedachte verhalen en prenten. De kinderen hebben ook een zelfgemaakte handpop gemaakt, die de hoofdrol speelt in hun prentenboek. 


Bezoek Vie Curi 

Vanwegen het thema heeft groep 6/7 mogen rondkijken bij Vie Curi. Eerst kregen we een mooie film te zien en werd de voorkennis opgehaald. Daarna kregen we een rondleiding. We hebben van alles gezien zoals een zorgafdeling met patiënten, de technische installatie boven de operatiekamers en verschillende poli's. Op het einde mochten we onze vragen nog stellen aan een arts.


Thema: Menselijk lichaam 

In groep 6/7 zijn we bezig met thema lichaam. We zijn al op bezoek geweest bij de huisarts en vandaag hebben we gastles gehad van de Clini Clowns. We maken ons lichaam op creatieve manier zoals de bloedsomloop, organen en het skelet in groepjes. Daarnaast leren we ons lichaam beter kennen met de bluebot op mat 'Het menselijk lichaam' en spelen we spelletjes met ons lichaam zoals blind tekenen in tweetallen en het spel Twister. 


Waterfabriek

Groep 6-7 is op excursie naar de waterfabriek van WML geweest. We kregen eerst een uitleg over waar het water vandaan gehaald wordt, daarna mochten de kinderen met een i-pad een speurtocht doen en vragen beantwoorden. Voor iedere vraag kregen ze een letter, dit was een goede of verkeerde letter. Aan het eind van de speurtocht moest er per groepje één woord gemaakt worden. Als laatste werden alle woorden bij elkaar een zin. Daarna mochten we een kijkje nemen hoe van grondwater en oppervlaktewater drinkwater wordt gemaakt.


De eerste week. 

De eerste week van groep 6/7 zit erop. Wat was het gezellig! Elke dag mochten we een gouden ballon kapot prikken met daarin een spelletje om te doen in de klas vanwege de Gouden weken. Ook komende week mogen we nog ballonnen kapot prikken!